Grupo A

Profesor: Antonio S. Río Vázquez

Horario de clases (1er cuatrimestre):

Docencia expositiva: Martes, de 9 a 11 horas (Planta 2ª Aula 2.9)

Docencia interactiva:
  • Grupo A1: Miércoles, de 9 a 11 horas (Planta 2ª Aula 2.1)
  • Grupo A2: Miércoles, de 11 a 13 horas (Planta 2ª Aula 2.1)
  • Grupo A3: Miércoles, de 13 a 15 horas (Planta 2ª Aula 2.1)
Clase interactiva 4/10/2017:
Resultados