P10 · CENTRO GALEGO DA ARTE CONTEMPORÁNEA [GALICIAN CENTER OF CONTEMPORARY ART]

«...A grande dificultade no desenvolvemento do proxecto refírese á súa inserción nun espacio pouco a pouco previamente cheo por edificios de moi diferente escala e significación, só en parte e de forma relativamente relacionados. Compete ó Centro de Arte Contemporánea de Galicia mediar nestas difíciles relacións, transformando un aglomerado de edificios e espacios nun tecido coherente, englobando o convento de San Domingos tanto coma calquera modesta construción, unha praza coma un xardín privado...»
-Alvaro Siza (1993)

Se propone como práctica individual número 10 y última, de dos semanas de duración, el análisis del Centro Galego de Arte Contemporánea [CGAC] en Santiago de Compostela, diseñado por Alvaro Siza Vieira en 1988-1993. [As final individual asignment #10, two weeks long,  the analysis of the Centro Galego de Arte Contemporánea [CGAC], Santiago de Compostela, design by Alvaro Siza Vieira in 1988-1993 is proposed]
  • Formato y entrega: DIN A3 y MOODLE, según lo indicado en entrada previa
  • Fecha: hasta 23:55h del jueves 13.12.2018
NOTA: Las cuestiones relativas a la práctica habrán de ser planteadas preferiblemente en forma de comentario a esta entrada.


0 comentarios: